Obec Priepasné leží v južnej časti Myjavského okresu. V minulosti bolo jej územie spolu s Košariskami súčasťou rozsiahlych kopaníc poddanskej obce Brezová. Tá bola jednou z prvých novokolonizovaných obcí, ktoré začali v 2. polovici 16. storočia osídľovať utečenci z južného Slovenska. Noví osadníci klčovali lesy a získavali lúky a role, na ktorých zakladali usadlosti - kopanice. Zaoberali sa prevažne pastierstvom, čomu nasvedčujú i samotné názvy – Košariská, Priepasné. Tieto zlúčené kopanice sa od Brezovej prvý krát osamostatnili v roku 1786, čomu predchádzali spory medzi Košariskami a Brezovou. Po ich urovnaní sa v roku 1790 na žiadosť Brezovanov Košariská-Priepasné opäť pripojili k Brezovej. Postavením kostola na Košariskách v roku 1875 sa od Brezovanov odlúčili cirkevne. V nasledujúcich desaťročiach Košarišťania podali niekoľko žiadostí o opätovné osamostatnenie od Brezovej, ktorým však nebolo vyhovené. V týchto snahách preto ustali až do roku 1919, odkedy opäť intenzívne bojovali za politickú samostatnosť. V roku 1926 sa definitívna odluka od Brezovej uskutočnila. V roku 1957 sa Priepasné odčlenilo od Košarísk a stalo sa samostatnou obcou, pozostávajúcou z devätnástich kopaníc.